Individueel zorgbeleid

Alles draait om jou

Dankzij onze kleinschalige school kunnen we rekening houden met de noden van alle leerlingen. Omdat niet iedereen op dezelfde manier en even snel leert, zorgen we voor differentiatie in de lessen.

WhatsUpp

Op school hebben we de app WhatsUp, een initiatief van de ministers van SOS. Via jouw smartphone of op iPads op school kun je meldingen doen aan leerlingenbegeleiding. Zo kom je op een laagdrempelige manier snel in contact met een vertrouwenspersoon.

Spreekuur

Tijdens de middagpauze staan de leerkrachten voor jou klaar. Wanneer je nood hebt aan een gesprek kun je een afspraak maken via Smartschool om met een leerkracht naar keuze te praten.

Soms is extra zorg nodig

Als een algemene ruime zorg niet voldoende is, krijg je individuele begeleiding. Denk maar aan AD(H)D, dyslexie, autismespectrumstoornis, dyspraxie, taalachterstand Nederlands, … : we stellen samen een begeleidingsplan op en overleggen met jouw ouders, het CLB, … . Zo proberen we er samen voor te zorgen dat jij je goed voelt op school en het beste uit jezelf kan halen.

AD(H)D, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie …

Leerlingen met specifieke noden in de vorm van ADHD, dyslexie,
dyspraxie, dyscalculie, … kunnen aanspraak maken op bepaalde maatregelen. Ons zorgteam stelt hiervoor samen met jou en je ouders een individueel begeleidingsplan op.

Taalondersteuning

Leerlingen met taalachterstand Nederlands hebben recht op extra ondersteuning. De klassenraad bespreekt dit in het begin van het schooljaar en indien nodig, krijgen deze leerlingen extra taallessen.

Autismespectrumstoornis

Leerlingen met ASS nodigen we eind augustus uit voor een uitgebreid intakegesprek. We brengen alle noden in kaart die de leerling nodig heeft om er een geslaagd schooljaar van te maken. Samen bekijken we welke ondersteuning de school kan bieden om de integratie van de leerling vlot te laten verlopen en deze afspraken leggen we vast in een begeleidingsplan. Als het nodig is, schakelen we extra ondersteuning in vanuit het ondersteuningsnetwerk.