Jaarthema

Vertrouwen uitstralen 🔭

Elk schooljaar heeft het katholiek secundair onderwijs een nieuw jaarthema. Hiervoor inspireren we ons steeds op een evangelietekst.

Maria als inspiratiebron

In Maria, de moeder van Jezus, ontmoeten we niet alleen een sterke vrouw, maar ook een toppunt van vertrouwen, gecombineerd met pedagogisch meesterschap. Als een rasechte pedagoog vestigt ze niet de aandacht op zichzelf, maar verwijst ze telkens door naar waar het op aan komt. Naar haar zoon, Jezus, natuurlijk.

Dit schooljaar volgen we Maria op haar levenspad, als ons voorbeeld van vertrouwen uitstralen, als vindplaats voor lichtpuntjes van vertrouwen.

Evangelietekst

41 Elk jaar gingen Jozef en Maria naar Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te vieren. 42-43 Op een keer ging Jezus met zijn ouders mee. Hij was toen twaalf jaar. Na het feest gingen Jozef en Maria naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders dat wisten. 44-45 Ze dachten dat hun zoon met familie of vrienden meeliep. Pas ’s avonds gingen ze hem zoeken. Maar ze konden hem nergens vinden. Toen gingen Jozef en Maria terug naar Jeruzalem, om Jezus daar te zoeken.

46 Jozef en Maria vonden Jezus na drie dagen. Hij zat in de tempel bij de leraren die daar waren. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. 47 Iedereen die hem hoorde praten, was verbaasd. Want hij zei heel verstandige dingen. 48 Toen zijn ouders Jezus vonden, waren ze onder de indruk. Maria zei: ‘Jongen, waarom heb je dat gedaan? Je vader en ik waren ongerust. We hebben je overal gezocht.’ 49 Jezus antwoordde: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Ik moet doen wat mijn Vader bepaald heeft. Dat weten jullie toch?’

50 Maar Jozef en Maria begrepen niet wat hij bedoelde. 51 Toen ging Jezus met zijn ouders mee terug naar Nazaret, en hij was hun gehoorzaam. Toch bleef zijn moeder nadenken over alles wat er gebeurd was.
Lc. 2, 41-52 ‘Jezus in de tempel van Jeruzalem’- Bijbel in Gewone Taal

Duiding bij het jaarthema

Zoals elke ouder moest Maria vaststellen dat haar zoon zelfstandig werd. Dat is het moment wanneer vertrouwen belangrijk is. Het moment waarop je kan zeggen, ‘ik ben er gerust in, ik kan je loslaten’. Niet zomaar, maak je geen zorgen, neen, ik laat je los, maar blijf je zorgen delen, ik blijf achter je staan.

Maria is voor de jonge Kerk, die enthousiast en meegaand Christus wil volgen, het grote voorbeeld.  Ze was nog heel jong toen ze de boodschap van de engel ontving en ze aarzelde niet om vragen te stellen (cf. Lc 1,34). Maria nam het risico en daarom is ze sterk; ze is een influencer, Gods influencer!

Het centrale beeld op de jaarthema-affiche is een vuurtoren, en ook de weg ernaar toe. Schepen zullen zich op de vuurtoren oriënteren, in volle vertrouwen dat zijn licht hen veilig zal thuisbrengen. Maar het paadje ernaar toe is voor de persoon die het licht brandend houdt en de boodschap uitstraalt: Ga, leer, leef, groei, ik ben er voor jou. Geloven is je in vertrouwen overgeven aan Gods Licht in het spoor van Jezus en bezield door de Geest.

We kunnen ons afvragen of Maria wel nog zo’n belangrijke plaats inneemt in het leven van mensen vandaag. Misschien is Maria nog vooral bij oudere mensen belangrijk.
Voor jongere mensen zegt ze soms minder, en is het vooral Jezus in plaats van Maria die op de voorgrond treed. Het is natuurlijk waar dat we als christen uitgenodigd worden om Jezus na te volgen. Maar voor vele mensen blijft Jezus soms wat veraf, wat ongenaakbaar. Hij is weliswaar ook mens, maar het goddelijke primeert toch vaak bij vele gelovigen.
Maria daarentegen is voor velen toegankelijker, nabijer. Maria was volop mens. En als mens was zij één van de eerste, misschien wel de eerste volgelinge van Jezus. Ook zij had haar twijfels, ook zij heeft geleden, ook zij wist niet altijd goed waar de weg nu naar toe leidde, maar steeds bleef ze vertrouwen, en daarin kan zij ons grote voorbeeld zijn.

Laten wij wandelen met Maria, want zij heeft ons veel te leren. Zij kan ons helpen om meer christen te worden, om ons over te geven aan Jezus. Laten we met haar op stap gaan, opdat ook wij zouden groeien in vertrouwen.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.