Kosten & financiering

Alle kosten op een rijtje 💶

In het schoolreglement staat een overzicht van de te verwachten kosten voor het schooljaar. Hier krijg je al een idee van de kostprijs.

Handboeken

Eind augustus kan je het boekenpakket afhalen. Je ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging. De betaling van het voorschot (100 euro) gebeurt cash.

Schoolrekeningen

Onze school heeft in overleg met de schoolraad gekozen voor gespreide betalingen. Zo spreiden we de kosten gelijkmatig over het volledige schooljaar.

Concreet betaalt iedereen bij afhaling van de boeken een voorschot van 100 euro. Daarnaast volgen er 7 vooruitbetalingen van 55 euro.

  • begin oktober
  • begin november
  • begin december
  • begin januari
  • begin februari
  • begin maart
  • begin april

Eind mei volgt de eindafrekening met een gedetailleerd overzicht van de aangerekende kosten. In het schoolreglement vind je een overzicht van de te verwachten kosten voor het schooljaar.

Laptop op school

Sinds schooljaar 2019-2020 werken alle leerlingen vanaf het eerste jaar met hun eigen laptop in de klas. We hebben een aangepaste financiële formule uitgewerkt zodat de laptop bereikbaar is voor alle leerlingen. De laptop kan je kopen voor de start van het schooljaar of betalen in maandelijkse schijven gespreid over 3 jaar.

Studietoelagen van de Vlaamse Overheid

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De schooltoelagen zijn geïntegreerd in dat Groeipakket. Leerlingen in het secundair onderwijs moeten geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via de uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). Meer lezen kan op www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen

Bij vragen over facturen, betalingen, schoolrekeningen, … kan je steeds terecht bij Goedele Bamps. Zij is te bereiken op het nummer 011 52 22 10.0

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.