Kosten & financiering

Alle kosten op een rijtje 💶

In het schoolreglement staat een overzicht van de te verwachten kosten voor het schooljaar. Hier krijg je al een idee van de kostprijs.

Handboeken

Eind augustus kan je het boekenpakket afhalen. Je ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging. 

Schoolrekeningen

Onze school heeft in overleg met de schoolraad gekozen voor gespreide betalingen. Zo spreiden we de kosten gelijkmatig over het volledige schooljaar.

Concreet betalen leeringen van het eerste jaar bij afhaling van de boeken een voorschot van 55 euro en een waarborg voor de laptop van 100 euro. De leerlingen van het 2de tot het 6de jaar betalen een voorschot van 100 euro voor de boeken en van 75 euro voor de laptop. Je kan betalen via Bancontact of Payconiq.

Daarna volgen er 7 vooruitbetalingen van 40 euro.

  • begin oktober
  • begin november
  • begin december
  • begin januari
  • begin februari
  • begin maart
  • begin april

Eind mei volgt de eindafrekening met een gedetailleerd overzicht van de aangerekende kosten. In het schoolreglement vind je een overzicht van de te verwachten kosten voor het schooljaar.

Laptop op school

Sinds schooljaar 2019-2020 werken alle leerlingen met hun eigen laptop in de klas. We hebben een huurformule uitgewerkt zodat de laptop bereikbaar is voor alle leerlingen. Je betaalt 4 jaar huur waarna de laptop jouw eigendom wordt.

Studietoelagen van de Vlaamse Overheid

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De schooltoelagen zijn geïntegreerd in dat Groeipakket. Leerlingen in het secundair onderwijs moeten geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via de uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). Meer lezen kan op www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen

Bij vragen over facturen, betalingen, schoolrekeningen, … kan je steeds terecht bij Goedele Bamps. Zij is te bereiken op het nummer 011 52 22 10.0

Contacteer ons