Leerlingenbegeleiding

Brede en individuele zorg

In onze school zien we elke leerling in zijn geheel en we willen dat elke leerling zich goed voelt. Zo functioneer je beter, ook in je activiteiten buiten de school.

Elk leerling is uniek als persoon en dus willen we jou de kans geven om jouw eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen.

We willen het stigmatiserend effect van extra zorg zoveel mogelijk beperken en kiezen voor een ruim algemeen zorgbeleid. Daarom spreken we over brede zorg op onze school. Dit zijn de initiatieven die we nemen om àlle leerlingen te begeleiden:

 • de socio-emotionele begeleiding
 • de remediale begeleiding
 • het taalbeleid
 • de orde en tucht
 • de studiekeuzebegeleiding

Daarnaast wordt ingezet op individuele of specifieke zorg indien nodig.

Alle personeelsleden zijn belangrijk om jou te ondersteunen: jouw vakleerkrachten, je klastitularis, de leerlingenbegeleiding, de directie, het ondersteunend personeel en het CLB. Zij overleggen regelmatig (leerlingenbegeleiding, klassenraden …) en hebben een goed georganiseerde uitwisseling van de meest relevante gegevens (leerlingvolgsysteem). In onze visietekst rond zorg kan je meer lezen over hun rol in het zorgbeleid.

De leerlingenbegeleiding

Op school zijn er twee leerlingenbegeleiders. Zij luisteren, ondersteunen, bemiddelen, adviseren en verwijzen door indien nodig. Jouw welzijn is belangrijk om goed te studeren maar ook om je goed te voelen buiten school. Wacht niet te lang als je een probleem hebt, je kan steeds bij je leerkrachten of de leerlingenbegeleiding terecht. Via de WhatsUp app kan je hen gemakkelijk contacteren.

De leerlingbegeleiding:

 • beschikt over de deskundigheid en de kennis om de leerlingen te begeleiden en door te verwijzen indien nodig
 • werkt nauw samen met alle leerkrachten en geeft de leerkrachten ondersteuning en feedback
 • beheert het leerlingenvolgsysteem en de afwezigheden
 • neemt hun rol op in een eventueel orde- en tuchtproces
 • neemt de pedagogische opvolging rond afwezigheden op
 • neemt contact op met externe diensten waar nodig