Leerlingenraad

Ook jouw stem telt mee 💬

In het Inspirocollege is de mening van elke leerling belangrijk. Je krijgt de kans om de school ‘mee te maken’ door te zetelen in de leerlingen- of ministerraad.

Participatie

Eén van de pijlers van het Inspirocollege is participatie. Ook leerlingen zijn hierbij belangrijke actoren.

leerlingenraad

Een geïntegreerde leerlingenraad met 4 verkozen vertegenwoordigers van elke graad (3 + 1 in de derde graad) geven samen met de andere participatieraden (ouderraad, lerarenraad en schoolraad) de school mee vorm. En zij laten actief de stem van de leerlingen horen over heel wat inhoudelijke aspecten.

ministerraad

We hebben ook elk jaar een ministerploeg, samengesteld uit zesdejaars. Hun taak is vooral het organiseren van activiteiten. De ministerploeg bestaat uit verschillende departementen (sport, studiezaken, SOS, gezondheid en milieu, pers, …), met elk een minister binnen hun kabinet. Samen vormen zij het kernkabinet met een eerste minister. De eerste minister wordt verkozen via een sollicitatieprocedure bij de begeleidende leerkrachten. Hij/zij zetelt ook als gecoöpteerde in de leerlingenraad, waardoor er in de derde graad slechts drie leden rechtstreeks verkozen worden.

De leerlingenraad vergadert 4x per jaar, net als het aantal schoolraden. De leerlingenraad bekijkt de vergaderagenda en neemt een standpunt in. Dit standpunt zal door de aangeduide leerlingen van de leerlingenraad op de schoolraad overgebracht en toegelicht worden, net zoals de leden van de andere participatieraden (ouderraad en lerarenraad) dit doen. Zij koppelen ook steeds terug naar de overige leden van de leerlingenraad.

ieders stem telt

Het is belangrijk dat alle leerlingen van de school advies kunnen geven of agendapunten kunnen voorstellen aan de verkozen leden. Daarom worden er per graad minstens twee momenten per schooljaar georganiseerd waarbij geïnteresseerde leerlingen aanwezig kunnen zijn.

De verkiezingen van de leerlingenraad en de kandidaatstelling voor de ministerraad (en kabinetten) gaan elk jaar door in september.

Contacteer ons