7 september 2022

VACATURE: Pedagogisch directeur bovenbouw

Als pedagogisch directeur bovenbouw maak je deel uit van het driekoppige directieteam (AD, PD onderbouw en PD bovenbouw) en heb je een belangrijke leidinggevende en coördinerende rol in het Inspirocollege.

Voorstelling

Het Inspirocollege is een zesjarige school die administratief bestaat uit twee entiteiten: een zesjarige school (127571) en een Middenschool (127563). Ze behoort als katholieke school tot de netoverschrijdende scholengemeenschap SG PSOL.

De school profileert zich vanuit het pedagogisch project ‘Talentgericht onderwijs’, dat leerlingen kwalitatief wil voorbereiden op het hoger onderwijs. Binnen haar pedagogisch project wordt de klemtoon gelegd op vier pijlers: oog voor talent, activerend onderwijs, begeleid zelfstandig leren en ruimte voor participatie.

Opdracht

Als pedagogisch directeur bovenbouw maak je deel uit van het driekoppige directieteam (AD, PD onderbouw en PD bovenbouw) en heb je een belangrijke leidinggevende en coördinerende rol in het Inspirocollege. Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte organisatie van het schoolleven en participeert actief aan diverse overleg- en beleidsorganen. Je ontwikkelt mee het schoolproject, waakt over de uitvoering van de beslissingen en de door de overheid bepaalde regelgeving.

Het inspirocollege is een katholieke school, wat maakt dat je als pedagogisch directeur bovenbouw actief meehelpt aan de verwezenlijking van het katholiek opvoedingsproject volgens de ‘Opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs’ en van het eigen opvoedingsproject van de school.

Verantwoordelijkheden

 • Samen met de algemeen directeur en de pedagogisch directeur onderbouw ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de realisatie van het schoolproject van het Inspirocollege. Je participeert actief aan diverse overleg- en beleidsorganen (directieoverleg, beleidsvergaderingen, pedagogische vergaderingen, LOC, ouderraad, LOP …). Je volgt vakgroepen op, leidt klassenraden, en waakt mee over de opvolging van de gemaakte afspraken.
 • Als pedagogisch directeur bovenbouw behartig je samen met medewerkers het schoolleven in het Inspirocollege door een efficiënte organisatie van de schoolkalender, de klassamenstellingen, extra- curriculaire activiteiten, evenementen, werkgroepen, enz.
 • Je bent binnen het Inspirocollege het eerste aanspreekpunt voor heel het pedagogisch gegeven binnen de jaren 4 tem 6, voor ICT en de digitale leeromgeving van 1 tem 6.

Profiel

 • Je bent bereid de missie van de school te onderschrijven en in de school een werking te concretiseren, o.m. door
 • Als lid van het directieteam loyaal en collegiaal het beleid en de afspraken binnen de school te implementeren en op te volgen.
 • Bekwaam te zijn met alle medewerkers van de school te overleggen en samen te werken.

Je beschikt over een grote integriteit (noch favoritisme, noch discriminatie) en het nodige gezag: niet alleen een voldoende persoonlijkheid hebben om mensen en situaties te beheersen en te leiden, maar ook dit gezag weten uit te stralen zodat men als vanzelfsprekend als leider wordt aanvaard.

Je hebt inzicht in schoolbeleid want:

 • je beschikt over leidinggevende kwaliteiten en ervaringen op pedagogisch en schoolorganisatorisch vlak
 • je kan op een transparante wijze doelstellingen formuleren
 • je kan effectief organiseren
 • je kan wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen creëren
 • samen evolueren en verder leven
 • het belang kan inschatten van materiële en administratieve aspecten
 • je bent positief ingesteld tegenover talentgericht onderwijs en onderwijsvernieuwing
 • beschikt over een ruime onderwijservaring, rechtstreeks of onrechtstreeks
 • je hebt daarbij een grondige kennis van het onderwijslandschap.
 • je stimuleert de kwaliteit van het onderwijs door het personeelsteam in zijn opdracht te begeleiden, motiveren en evalueren. Eigen navorming is daarbij heel belangrijk.

Je kan een visie ontwikkelen en deze proactief concretiseren naar beleidsdoelstellingen. Je bent daarbij probleemoplossend ingesteld met respect voor de waarden van de school.

Je bent sterk in communicatie, netwerken en overleg, en je kan zowel binnen als buiten de school goede relaties opbouwen.

Je bent op de hoogte van alle sociale media en andere moderne communicatiekanalen en weet wat er leeft bij de jongeren van vandaag.

Je kan in overleg met de algemeen directeur en pedagogisch directeur onderbouw voor het financiële, materiële en personeelsbeleid samen een performant beleid realiseren:

 • je beschikt over een elementaire kennis van het financieel en middelenbeheer van een school.
 • je beschikt over een elementaire kennis van de HR technieken.
 • je hebt kennis van een algemeen organisatiemanagement.

Je voelt je verbonden met het studieaanbod van het Inspirocollege, en hebt een tweede natuur voor doorgedreven kwaliteitszorg

Je beschikt over een grote mate van flexibiliteit, frustratietolerantie en stressbestendigheid.

Aanstellingsvoorwaarden

 • Je beantwoordt aan bovenstaand profiel.
 • Je bent houder van ten minste een bachelordiploma.
 • Bijkomende kwalificaties en/of bewijzen van nascholing zijn een meerwaarde.
 • Je bent bereid je volledig in te zetten voor het Inspirocollege en bent bereid tot een grote beschikbaarheid voor zover de goede werking van de school dit wenst.

 Ons aanbod

Selectieproces

 • Solliciteren kan tot en met 7/10/2022 t.a.v. Jean-Paul Lucas, jean.paul.lucas@telenet.be, voorzitter van het schoolbestuur. Voor vragen over de functie of de sollicitatieprocedure kan je steeds telefonisch opnemen met algemeen directeur Tom Verheyen, op het nummer 0486/949970.
 • We nodigen kandidaten uit om naast hun motivatie en cv kort hun toekomstvisie voor het pedagogisch project van het Inspirocollege te formuleren via een korte tekst (max. 1A4) en mee te sturen met hun sollicitatie.
 • Op basis van het ingezonden materiaal worden kandidaten geselecteerd voor een externe selectieprocedure met assessment waaruit een beperkt aantal kandidaten zal weerhouden worden.
 • Deze kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met een interne jury. Uit deze gesprekken zal één kandidaat weerhouden worden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Typ hier jouw bericht