Pedagogische visie

Wie je ook bent, je bent van harte welkom 🤗

Door het goede in elkaar te zien en elkaar hierin te bevestigen, ontstaat vertrouwen en het vermogen om aandacht en liefde te geven, van hieruit kunnen jongeren zich ontplooien.

Je mag zijn wie je bent
Met fouten en gebreken
Om te kunnen worden
Wie je in aanleg bent
En je mag het worden
Op jouw wijze
En in jouw uur

A. Terruwe

Vanuit deze bevestigende beschouwing willen wij ons opvoedingsproject vorm geven, zodat iedereen geïnspireerd wordt om te schitteren. Elke mens, elke leerling, elke leraar, elke opvoeder, elk personeelslid, elke ouder, elke persoon die betrokken is bij het ‘schoolleven’ … heeft immers behoefte aan bevestiging en onbaatzuchtige aandacht.