10 februari 2023

Vernieuwd pedagogisch project

We mogen er eindelijk mee uitpakken! Tijdens de pegagogische studiedag werd het startschot gegeven van ons vernieuwd pedagogisch project: ‘ONTPOP JEZELF EN BLINK UIT’ . 🧡

innovatie

Zo’n 6 schooljaren geleden lanceerden we het project ’Talentgericht onderwijs’. Dit was een inspiratie voor heel wat onderwijsinstellingen. Het Inspirocollege hecht veel belang aan innovatie en we willen blijven inspelen op de veranderende samenleving. De afgelopen maanden hebben we dan ook hard gewerkt aan ons vernieuwd pedagogisch project ‘ontPOP jezelf en blink uit’. 

Elke leerling krijgt de kans om zich in onze school te ontwikkelen als een kleine rups en zich te ontpoppen tot een mooie en fiere vlinder die klaar is om zijn vleugels uit te slaan in het hoger onderwijs en in de samenleving. 🧡 En net als bij popcorn, POPT elke leerling op zijn manier en zijn moment! 

 

pop-uren

POP staat voor Persoonlijk OntwikkelingsPlan. We willen de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen zo veel mogelijk stimuleren en structureren waarbij zelfstandigheid graad per graad een grotere kerncompetentie wordt. Leerlingen zullen in de lessentabel niet langer kiezen voor talenturen, maar wel voor POP-uren.

 🧡 In de eerste graad volgen ze verkennende POP-uren, zoals de vertrouwde talenturen, om zoveel mogelijk verschillende werelden te ontdekken.

🧡 In de tweede graad worden de POP-uren verbredend. Ze zijn gericht op een brede ontwikkeling van elk individu binnen de maatschappij van vandaag met thema’s als klimaatbewustzijn, innovatief vermogen, Europese identiteit, …

🧡 De leerlingen van de derde graad werken verdiepend: de kennis in functie van hun studiekeuze wordt dan de basis. 

De volgende maanden bereiden we dit samen verder voor om succesvol te starten op 01.09.2023.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Typ hier jouw bericht