Zorgbeleid

Jouw welzijn en welbevinden staan voorop!

Wij vinden zorg voor onze leerlingen belangrijk. Daarom kiezen we voor een ruim algemeen zorgbeleid dat ALLE leerlingen ten goede komt.

zoveel leerlingen, zoveel verschillen, zoveel mogelijkheden

In onze school zijn het welzijn en welbevinden van elke leerling belangrijk: we geloven dat dit een positieve invloed heeft op het functioneren van de leerling, ook in zijn activiteiten buiten de school.

Zorgen is een teamsport

zorgbeleid elke leerkracht zorgleerkrachtEen team van begeleiders staat voor jou klaar. Elke leerkracht is zorgleerkracht: jouw leerkrachten, klastitularissen, de studiebegeleiders, de directie, het ondersteunend personeel, leerlingenbegeleiding, CLB, …  In het begin van het schooljaar staken wij de koppen bij elkaar om de succeservaringen en sterktes van onze klassen te bundelen. Zo werken we samen aan een positieve aanpak voor elke leerling.

Brede en individuele zorg: een continuüm

In onze school hebben we oog voor de zorg van al onze leerlingen. Elke leerling wordt geholpen met ondersteuning. Voor de ene leerling is dit een algemene zorgbegeleiding, voor de andere leerling is dit een intensievere individuele zorgbegeleiding. Wij kiezen ervoor om de zorg zo breed mogelijk te houden omdat wij ervan uitgaan dat de specifieke zorg ook ten goede kan komen aan alle leerlingen. Waar dit zinvol was, werd een bepaalde maatregel uit de specifieke zorg ingezet in de brede zorg.

Op deze manier zijn onze zorgleerlingen niet meer “anders”. Bij leerlingen met leer-, gedrags- of ontwikkelingsstoornissen is er uiteraard nog een specifieke zorgvraag maar door de zorg open te trekken en breder te maken, zijn er minder specifieke en individuele zorgmaatregelen nodig.

We vertrekken van de onderwijsbehoefte van alle leerlingen: wat heeft een leerling nodig om goed te kunnen functioneren in de klas en om te groeien in zijn leerproces? De “brede zorg” en de “verhoogde zorg” van het zorgcontinuüm werden door de leerlingenbegeleiding bekeken.

  • fase 0: brede basiszorg
  • fase 1: verhoogde zorg
  • fase 2: uitbreiding van de zorg
  • fase 3: individueel aangepast curriculum