Zorgbeleid

Jouw welzijn en welbevinden staat voorop!

Wij vinden zorg voor onze leerlingen belangrijk. Daarom kiezen we voor een ruim algemeen zorgbeleid dat ALLE leerlingen ten goede komt.

zoveel leerlingen, zoveel verschillen, zoveel mogelijkheden

In onze school staat het welzijn en welbevinden van elke leerling voorop: we geloven dat dit een positieve invloed heeft op het functioneren van de leerling, ook in zijn activiteiten buiten de school.

Brede en individuele zorg: een continuüm

In onze school werken we binnen ons zorgbeleid aan het continuüm van zorg. Dit wil zeggen dat we oog hebben voor de zorg van al onze leerlingen. Elke leerling wordt geholpen met ondersteuning. Voor de ene leerling is dit een algemene zorgbegeleiding , voor de andere leerling is dit een intensievere individuele zorgbegeleiding.

Binnen het zorgbeleid van onze school kiezen wij ervoor om de zorg zo breed mogelijk te houden. Dit wil zeggen dat wij ervan uitgaan dat veel van de specifieke zorg zeker ook ten goede kan komen aan alle leerlingen. Deze zorg werd kritisch bekeken en daar waar zinvol werd een bepaalde maatregel in de brede zorg gezet en niet meer in de specifieke of individuele zorg.

Op deze manier gaan we de zorgleerlingen minder als “speciaal” zien. Natuurlijk zal er altijd een specifieke zorgvraag zijn bij individuele leerlingen met bepaalde leer- gedrags- of persoonlijkheidsstoornissen. Door de zorg open te trekken en breder te maken zullen er minder specifieke en individuele zorgmaatregelen zijn.

We vertrekken dus van de onderwijsbehoefte van alle leerlingen: wat heeft een leerling nodig om goed te kunnen gedijen in de klas en om te groeien in zijn leerproces. De “brede zorg” en de “verhoogde zorg” van het zorgcontinuüm werden door de leerlingenbegeleiding bekeken.

fase 0: brede basiszorg
fase 1: verhoogde zorg
fase 2: uitbreiding van de zorg
fase 3: individueel aangepast curriculum